levi baner
desni baner
logo_facebook logo_youtube
baner
baner
baner

Novi Pazar

Novi Pazar je grad u Raškom okrugu, na reci Raški, u središtu Novopazarskog polja ili Staroga Rasa. Prema popisu iz 2011. u naseljenom mestu Novi Pazar bilo je 66.527 stanovnika. Šire područje Grada Novog Pazara ima 100.410 stanovnika. Novi Pazar nalazi se na 297 km južno od Beograda, na deonici starog puta koji preko Ibarske magistrale vodi prema Podgorici i Jadranskom moru. Lociran je u zvezdastoj dolini reka Jošanice, Raške, Deževske i Ljudske, na nadmorskoj visini od 496 m. Okružen je visokim planinama Golijom i Rogoznom i Pešterskom visoravni.
Kraj je bogat prirodnim resursima. To je prostrana planinska teritorija, na kojoj se optimalno smenjuju blagi i oštri usponi, rečni useci i doline, visoravni, veliki kompleksi četinarskih šuma, prostrane livade i pašnjaci, a prostor ima izuzetno bogatu floru i faunu, obilje čiste vode, termalnih i mineralnih izvora (Novopazarska i Rajčinovića banja i Slatinski i Deževski kiseljak). Uz prirodne i ljudske resurse, kao i brojne spomenike kulture, Novi Pazar ima velike potencijale za održiv razvoj - proizvodnju zdrave hrane i razvoj svih vidova turizma.
Novi Pazar ima burnu i bogatu prošlost. Među najvažnije kulturnoistorijske spomenike svakako spadaju: Petrova crkva sagrađena u X veku nad ilirskim kneževskim tumulom i na ostacima poznijeg ranohrišćanskog objekta u obliku rotonde sa upisanim četvorolistom, Manastir Đurđevi stupovi, zadužbina Stefana Nemanje, iz XII vek, Manastir Sopoćani, čiji je osnivač kralj Uroš I, iz XIII veka , Gradska tvrđava sa Kulom motriljom iz XV veka, izgrađena po nalogu osnivača grada Isa-bega Ishakovića, Hamam (kupatilo) iz XV veka, zaostavština Isa-bega Ishakovića, osnivača grada , Altun-alem džamija iz XVI veka, delo čuvenog neimara Muslihudina Abdulganija, Amir-agin han (konak) iz XVII veka.